Wat is ‘Burn-out’?

Gezondheid

Wat is ‘Burn-out’?

Dit is een verschijnsel dat uit het niets lijkt te komen. Een persoon voelt zich zo geatomiseerd dat hij gewoon niet meer verder kan. Een gevoel van zingeving is verloren gegaan. Hun unieke gave of doel van het leven lekt weg en hun vermogen om plezier te hebben en te genieten van het leven is ernstig aangetast. Ze zitten en dagboeken, maar zelden volgen ze enige actie. Ze blijven hangen en hebben de neiging om te sterven met een dorst naar meer leven.

Dit ‘voelt’ zo totaal oncontroleerbaar. Ze hebben er geen idee van hoe ernstig de toestand van Burn Out is, tot ze besluiten hulp te zoeken. Daarom is dit een grote wending in ons leven. Hier neem een stap naar je toekomst en zie wat er daarna gebeurt.

Wat is ‘Burn-out’?

Burn-out is een toestand van burn-out die kan worden veroorzaakt door zorgen en emotionele spanning. Het beïnvloedt het vermogen van mensen om hun taken op het werk, in hun privéleven en online activiteiten uit te voeren. De loopbaan is het kernelement in het leven van de mens, in het proces van ontwikkeling en impliceert een “zelfbeeld”.

Burn-out kan leiden tot psychische symptomen als verveling, gebrek aan energie, ongelukkig zijn, schuldgevoelens, prikkelbaarheid of woede met een typische heftige schreeuw, als een automotor die naar zijn versnelling gaat of zoals de president Abraham Lincoln zei: “de trein is over de Manieren getrokken, maar waar de kolommen zijn daar zijn de sporen gedrukt”. Het is in een levensproces waar je leert leven met verandering dat burn out niet gebeurt waar je stopt en rust”.

Hoe gebeurt het?

Burn-out is een zichzelf vernietigende cyclus, die soms aan een aantal oorzaken wordt toegeschreven. De onderliggende oorzaken kunnen op elk individueel niveau worden gevonden. Heel vaak is het individu zich niet bewust van de omvang van de burn-out. Vaak kan burn-out ontstaan wanneer een persoon een periode van huiselijk of professioneel conflict doormaakt, die kan leiden tot vijandigheid en ja, zelfs lichamelijke ziekte aan het lichaam of de aanbevolen actie.

Waar moet je naar zoeken:

Er is een grens aan de burn-out duurzaamheidsfactor. Een ‘ja maar’ factor die zegt ‘het moet een specifiek geval zijn, ieder mens is anders’. Toch is het belangrijk om deze neiging te onderkennen en je te richten op preventie om je gevoel van welbevinden te behouden. Je kan ook zoek naar een Burn-out coach. Pas de kwalificaties op jezelf toe, het is geen teken voor jezelf dat je iemand anders bent of erger van het gaan voor een onredelijke verwachting.

Onderzoek deze vragen:

Welke systemen bestaan er om burn-out-patiënten steun te verlenen?

Hoe wordt deze steun in uw omgeving gegeven en staat u in een vuurlinie om de behandeling te krijgen?

Wat is je huidige toestand?

Hoe beoordeelt u uw huidige emotionele welzijn?

Als er 10 burn-out lijders waren, is de kans groot dat er twee of meer in de algemene bevolking zijn. Hoe is je emotionele toestand? Nu?

Waarom blijkt burn-out zo’n probleem te zijn?

Waarom ben je zo gefixeerd op dingen dat je de volgende stap niet kunt zetten?

Wat tracht u in uw leven te vermijden en is het waarschijnlijk dat deze naar boven komen, een “zeurend” lijden zonder bevrijding, geen externe aanmoediging om verder te gaan, enkel een innerlijke dwang.

Wat is het effect op jou?

Wat zijn de kwesties waar u het meest tegen vecht, die u nog niet hebt verkend en met succes hebt overwonnen?

Wat zijn de onderliggende trauma’s, grotendeels gebaseerd op sociale en weten hoe en de op waarden gebaseerde overtuigingen die uw levensvreugde nu beperken?

Wat houdt je tegen om jezelf te vervullen?

Heb je het gevoel dat je meer energie hebt dan anders?

Wat is er nog meer nodig om van het leven te genieten?

Weet u wat nodig is om een vervuld, bevredigend leven te leiden?

 

Lees Meer:

Coach Rotterdam
Life coach Rotterdam

Back To Top