Wat is een bepaalde

Gezondheid

Wat is een bepaalde

Veel mensen begrijpen dat er een stoornis is die verband houdt met ongewenste gevoelens of ervaringen van lichamelijke, mentale, emotionele of sociale beperking, maar weinigen weten wat de kernoorzaak is van een bepaald emotioneel en gedragsprobleem. Dit is te wijten aan de “sensomotorische” dimensies van ons lichaam die een rol spelen om onszelf te beïnvloeden en te beoordelen, om emoties, gevoelens, gedragingen, zaken, en psychologische of sociale evaluatie weer te geven. Het gedrag is gekoppeld aan situaties en mogelijkheden, mentale en emotionele stabiliteit, emotionele stabiliteit in aanvulling op psychosomatische symptomen.

De “sensomotorische” component richt zich op emoties, gedragingen, gevoelens en ervaringen die rechtstreeks verband houden met externe en interne zintuiglijke waarnemingen en lichamelijke gewaarwordingen. De eerste twee termen verwijzen naar motorische reacties en lichamelijke gewaarwordingen, de laatste naar reacties op onze medemensen, omgeving en andere mensen. In het algemeen zal de patiënt zich in het ene stadium van de behandeling in een aanvankelijk “hooggevoelige” toestand bevinden, terwijl hij zich in het laatste stadium van de behandeling in een evenwichtige toestand zal bevinden.

De gevoeligheid of overgevoeligheid voor prikkels komt voort uit een conflict tussen voorbijgaande en aanhoudende stemmingswisselingen, en prikkelbaarheid. De reactie op alledaagse prikkels wordt versterkt bij een persoon met een depressie of ontwikkelt zich tot een grotere gevoeligheid bij een dwangmatige of overgevoelige persoon voor omgevingsprikkels wanneer hij depressief is. De behandeling van een depressie kan binnen enkele dagen of weken, perioden van zelfirritatie, slaapproblemen, en dergelijk leed als zelfvoldaanheid uitsluiten, overdreven schuldgevoelens en wrok, en dergelijke irriterende.

In het eerste stadium zijn de gevoelens en het gedrag onnatuurlijk en basaal! De persoon is ongemakkelijk, hij is op zijn gemak, en geen van beide toestanden is permanent of evenwichtig. Dit “hangen” is echter van voorbijgaande aard, en beide toestanden kunnen zich in een blijvende en precies evenwichtige toestand begeven. Om de toestand van dit voortdurende, terugkerende gevoel te beoordelen, worden het gedrag en de zintuiglijke waarneming beoordeeld en gecontroleerd.

De expressie van dit gedrag is het proces waarbij een verandering in de emotionele toestand de fysiologische reactiviteit verandert, en een avernale reactie op een stressvolle situatie of omgeving tot stand komt. De stressrespons wordt geactiveerd, waarbij normalerwijze, naarmate deze ernstiger is, een bepaald gedrag wordt opgewekt, en het niet-zintuiglijk denken wordt “gestitaliseerd”. Op dezelfde manier wordt de waarneming van mentaal beleefde gebeurtenissen verhoogd, en wordt de fysiologie geverifieerd, naast de psychologische interpretaties. Vele patiënten hebben reeds een intieme kennis van de aard van deze “hang-gevoelens” ontwikkeld. Het is echter mogelijk dat de patiënt in de regel gewoon beweert dat er een zeer sterk gevoel is, en als zodanig zal bij het begin van de stressreactie de daarmee gepaard gaande toestand van spanning de “conventionele” manier van zijn denken en handelen aanmoedigen.

Het “cognitieve perspectief” van depressie is dat de geest en het lichaam worden bepaald door affectieve zelforiëntatie, terwijl de individuele toestand wordt bepaald door de belemmerende cognities van het zelf. Vanuit dit gezichtspunt is depressie een verandering in cognities – in fysiologie, perceptie en gedrag, die oorzaak en gevolg beïnvloeden. De kortere weg is Hyp Gran-voeding, een term die zich uit in overmatig eten, gokken en seksuele promiscuïteit. Het gevolg is aymfatische sponsademhaling door de mond, een flegmatisch hart, en een speekselklier die overgevoelig is voor de positieve stemmingsregulatie van de hypofyse. Door het tekort van het Affectieve Zelf of het cognitieve Zelf te stimuleren kan men de fysiologie van het lichaam in een aangepaste toestand brengen die spanning en ontspanning is. Bovendien is de fysieke manifestatie een groter gevoel van ontspanning, een gevoel van bevrijding van typische stress, en het waarnemen van een betere psychologische toestand en emotionele stabiliteit.

Wanneer een individu lijdt aan depressie is het belangrijk om het probleem bij de wortel aan te pakken en een goede depressie behandeling te kiezen. Als we anti-depressiva of psychotrope medicatie gebruiken om een verstoord evenwicht in de bewuste toestand te versterken, zal dit niet alleen een verdere verstoring van het endocriene evenwicht veroorzaken, maar het zal de persoon kwetsbaar maken voor aanhoudend ergere psychoses. De anti-depressiva of de psychotrope medicatie maskeren in feite de onderliggende onevenwichtigheid die veroorzaakt wordt door de verstoorde bewustzijnstoestand, ongeacht in welke fysiologische toestand de persoon zich bevindt, omdat dezelfde fysiologie veranderd wordt. Aan de andere kant kan hersengolf entrainment effectief worden gebruikt om deze veranderde toestand om te keren door ongewenste toestanden te creëren die het oorspronkelijke probleem verlichten.

 

Meer lezen:

Burn-out kliniek
Depressie kliniek
buitenland(vervangen door depressie behandeling
Burn-out behandeling (lange termijn) ggz kliniek
chronische depressie

 

Back To Top